Sökmotoroptimering för Google

Alla som har en webbplats behöver sökmotoroptimera den för att hamna högt upp i Googles sökresultat.

6 tips för sökmotoroptimering:

  • 1. Bestäm 1-3 sökord för varje webbsida.
  • 2. Döp webbsidan till sökord.htm.
  • 3. Ge sidan unik META-information (titel/title, beskrivning/description och nyckelord/keyword).
  • 4. Låt sökordet finnas med både i huvudtexten, som kodas som H1, och i en underrubrik, som kodas som H2. Sökordet ska också finnas med i den löpande texten några gånger.
  • 5. Kontrollera sidans HTML-kod hos W3C.
  • 6. Glöm inte att registrera sidan på Google.

Med detta kommer du väldigt långt genom att sökmotoroptimera själv. Om du vill komma bättre till på Google, så kan du kontakta Helena Söderqvist så kan hon hjälpa ditt företag att sökmotoroptimera utifrån er webbplats.