Flash-animation med illustrationer

2010-02-02

Webbyrån fick i uppdrag att skapa en komplex Flash-animation till Fortum med kort deadline.

Vi skapade en Flash-animation som visar hur Fortum på ett miljövänligt sätt förser den nya EKO-staden på norra Djurgården med el och värme med deras nya metod, smart grid. Flash-animationen visas i samband med en mässa om Norra Djurgårdsstaden.

Metod

Flash-animationen skapades genom manipulering av foton i Photoshop och många illustrationer i Flashen har vår designer Esther ritat.

Se Flashanimationen om el- och värmeförsörjning i Norra Djurgårdsstaden (visas i mindre storlek än den är gjord för).