Animerad mätare för E.ONs intranät

2008-12-10

Ansvarig på E.ON för en del av intranätet gjorde skiss till mätare, som sedan programmerades för att kunna visa senaste siffrorna för hur nära satta mål man kommit procentuellt.

Bild på mätare som i Flash visar hur nära målet för verksamheten man ligger.