För att du ska känna dig trygg i samarbetet med oss följer vi en tydlig arbetsprocess.

  • Vi träffas hos kunden, lyssnar på önskemålen och diskuterar alternativ till lösningar.
  • Utifrån den valda lösningen skriver vi en kravspecifikation och tar fram en offert. Specifikationen ska vara så tydlig att det inte råder några tvivel om vad vi ska göra och kommer att ta betalt för. Självfallet ger vi ett fast pris om så önskas.
  • Vi levererar en skiss till den nya webbplatsen. Utveckling fortsätter i dialog med dig tills du är helt och hållet nöjd.
  • Vi programmerar och lägger ut nya webbplatsen på kundens webbhotell. Vi funktionsprovar och kvalitetssäkrar så att den fungerar som avsett, likadant i olika browsers.
  • Vi överlämnar den nya webbplatsen genom att vi gemensamt jämför resultatet med kravspecifikation. Handlar det om att ersätta en äldre version, byter vi ut den gamla webbplatsen mot den nya, och ser till att de som letar efter de gamla sidorna i stället hamnar på motsvarande sida på den nya webbplatsen.
  • Vi sökordsregistrerar sidan hos Google, MSN Live search och Yahoo.

Bra tips inför utvecklingen av ny webbplats

Vad är syftet med en ny webbsida?

Är det för att göra en presentation, för att få ett instrument för kontakt, för att skapa en dialog eller kanske till och med för att göra affärer direkt över webben?

Vad vill man presentera på webbplatsen?

Samla alla produkter och tjänster och inventera alla konkurrensfördelar.

Vem talar vi med? Professionell eller privat? Ålder, kön? Typisk befattningshavare i ett företag?

Det är effektivt att se mottagaren framför sig när man skapar innehåll och design.

Vilka är huvudkonkurrenterna?

Det här är bra information för en webbutvecklare, som medvetet kan se till att inte bli snarlik. Bedöm också gärna konkurrenternas hemsidor. Vi behöver inte upprepa deras misstag.

Vad finns det för material som vi kan använda?

Samla bilder, illustrationer, ritningar, diagram, broschyrer, produktblad – allt som kan återanvändas ger en möjlighet att göra mer för mindre pengar. I annat fall hjälper vi till att leta bilder på bildbyråer, eller att arrangera en fotografering.